Bursa Ürün Fotoğrafçısı, Bursa Ürün Fotoğraf Çekimi

1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
3 . (mecaz) Eser:

“Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi.”- .

4 . (mecaz) Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

Birleşik Sözler

ürün yelpazesi
organik ürün
yan ürün
su ürünleri
tekel ürünleri

Mal, ekonomide insan gereksinimlerini ve isteklerini gidermek amacıyla alınıp satılan somut araçlardır.[1] Hizmetten farkı olarak, malların dağıtımı yapılabilir, el değiştirebilir ve üreticiden tüketiciye aktarılır. Örneğin satın alınan bir giyecek mal durumundayken, kuaförde yaptırılan bir saç kesimi hizmete örnektir. Ekonomide malın pek çok türü vardır: kamu malı (telefon kulübesi, toplu taşıma araçları, parklar…), özel mal/mülk (ev, araba, ziynet eşyaları…), vakıf malı (herhangi bir bina, ticarethane…), kurum malı (şirket otomobili, ürün otomatları…) gibi.

 

Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerdir.[1] Üretilen çıktının mülkiyetinin olmaması hizmeti üründen ayrılan temel özelliktir.

Kaynakların, yetkinliklerin ve mevcut tercübenin belli bir oranda kullanılması ve yönetilmesi yoluyla tüketicilere çeşitli yararlar sağlayan hizmet sağlayıcılar, ham madde ve yarı mamul stoklama, taşıma, ürünün korunması gibi imalat sektörüne özgü gereklilik ve kısıtlamalara da tabi değildir. Diğer yandan bu kolaylıklar rakipler için de geçerlidir ve şirketlerin uzmanlıklarına olan yatırımları istikrarlı bir pazarlama desteğine ve gelişime ihtiyaç duyar.

Bir ekonomideki hizmet sağlayıcıların tümü o ekonomide hizmet sektörünü oluşturur.

 

 

Etiketler : Bursa Profesyonel Ürün Fotoğrafçısı, Bursa Profesyonel Ürün Çekimi, Bursa Ürün Fotoğrafçısı, Bursa Ürün Fotoğraf Çekimi, Bursa Ürün Çekimleri