Sosyal Medya Ajansı Nedir?

İnternetin dünyada hızla yaygınlaşmasıyla iletişim kanalları da bir o kadar çeşitlendi. Özellikle Facebook ve Twitter’ın kurulması ve yaygınlaşmasından sonra bilginin paylaşımı büyük medya şirketlerinden sıradan insanlara doğru kaydı ve böylece iletişim olanakları eskisine göre oldukça çoğaldı.

Artık bir haber almak ve insanların belirli bir fenomene tepkisini ölçmek için televizyon kanallarını gezmemıze veya olay gerçekleştikten bir gün sonra yayın yapan gazeteleri incelememize gerek kalmadı. Bilginin cep telefonumuzla kolayca erişilebilir hale gelmesi, eski iletişim metotlarını tamamen ortadan kaldırmasa da, onlara ciddi bir rakip getirdi. Klasik medyada kitleye mesajın verilmesinden sonra alıcı kitlenin geri dönüş imkanlarının kısıtlı olması ve bu sektörün siyasi ve ekonomik manipülasyonlara açık olması sosyal medyanın konumunu sağlamlaştıran nedenlerden oldu.

Elbette bu kadar büyük ve her gün daha çok

yayılan bir mecranın olanakları markalar için de cezbediciydi ve ürünlerinin pazarlanması için sosyal medya stratejileri geliştirdiler.
İşte sosyal medya ajansları da tam bu noktada markalara profesyonel hizmet vermek amacıyla ortaya çıktılar. Kreatif ajanslar zamanla içlerinde sosyal medya birimleri kurmaya başladılar veya tümden bu işi yapmaya başladılar. Zamanla “sosyal medya uzmanlığı” bir meslek koluna dönmeye başladı.

Markalar kendi işlerine yoğun bir vakit ayırdıkları için tanıtım ve iletişim işlerini devrederek iş yüklerini hafifletiyor, ayrıca konu hakkında ihtisaslaşmış ajanslarla çalışarak daha çok verim alıyorlar. Sosyal mecralarda hedef kitleye mesajın en etkili ve çarpıcı şekilde nasıl ulaştırılacağı konusunda uzman olan ajanslar zamanla çeşitlendi.

Peki nedir sosyal medya ajansı? En basit tabiriyle markanızın sosyal medyadaki gözüdür. Marka bilinilirliğini artırmak üzere hedef kitlenizle çok yönlü bir iletişim aracı olan sosyal medya üzerinden diyalog kurar, seslendiğiniz kitlenin bu iletişim deneyiminden memnun kalmasını sağlayarak sadık müşteriler yaratmaya çalışırsınız.

Sosyal Medya Ajansının Görevleri
Sosyal medya ajanslarının sorumluluk alanlarını daha geniş olarak şu şekilde tanımlayabiliriz:
• Ajanslar markanın sosyal medyada var olmasını sağlarlar. Bunu yapmanın yolu da bilinçli ve profesyonel bir dijital iletişim stratejisidir.
• Dijital iletişim stratejisi içindeki en temel görevlerden biri, marka dilini oluşturmaktır. Bunun için de seslenilen kitlenin niteliklerinin ajans tarafından tespit edilmesi gerekir.
• Ürünleri marka diline uygun bir şekilde tanıtacak içerikler oluştururlar. Kaliteli bir içeriğin en önemli özelliği paylaşılabilir veya hedef kitlenin ihtiyaçlarına sesleniyor olmasıdır.
• Sosyal medyada tüketicilerle bağ kurmanın yöntemlerini belirler. Bunun en güzel yolu mikrofonu takipçi kitleye uzatmak ve onları iletişime katmaktır.
• Kurulan bu bağ, markaların imajını pozitif kılacak ve gönüllü marka avukatları yaratacaktır.
• Markalar açısından en büyük sıkıntı, kendi tüketici kitlesinin hakkında ne düşündüğü olmuştur. Anketler gibi araştırma yöntemleri de belirli bir yere bu kadar marka algısını ölçmeye hizmet etse de, sosyal medya çok yönlü bir iletişimi sağlaması gibi birçok yönden daha başarılıdır. Sosyal medya ajansları markanızın algısını ölçmede aktif rol oynayacaktır.
• Sosyal medya ajansı çalışmalarının çıktılarını göstermek için rapor hazırlarlar. Bu rapor sayesinde bir yandan marka, ajansın çalışmaları hakkında bilgi alır, öte yandan ajans da verilere dayanarak stratejisini gözden geçirir.
• Kriz yönetimi de markanız için hayatidir. Ajansınız sosyal medyada markanızla yaşanan krizleri çözer, negatif durumları pozitife çevirir.

Sosyal Medya Ajansına Neden İhtiyaç Var?
Günümüzde markaların sosyal medya çalışmalarını dış kaynağa devretmesi yaygın bir trend olsa, bu işleri kendi içinde yürüten markalar da azımsanmayacak sayıda. Marka içi sosyal medyayı savunanlar, markanın ruhunu onu en iyi tanıyanların yansıtabileceğini düşünüyorlar; markayla deneyim yaşayan ve işin bizzat içinde olanların sosyal medya pazarlaması konusunda daha başarılı bir strateji izleyeceğini öne sürüyorlar.
Sosyal medya yönetimi işlerini ajanslara devreden markalar ise ajansların bu sektörde uzmanlaşmış bir kadroya sahip olması ve ihtiyaca uygun projeler geliştirmekte başarılı olduklarından dolayı bu tercihte bulunduklarını dile getiriyorlar. Birçok ajansın 7/24 destek verdiği için kurumsal firmalar için oldukça avantajlı hale geliyor.

Bazı firmalar ise proje bazlı olarak ajanslarla çalışıyor. Bu tür firmalar kreatif yönü gelişmiş ajanslar sayesinde güçlü bir pazarlama dili oluşturuyorlar.

Sonuç olarak, dış kaynakla çalışmanın sayısız avantajlara sahip olduğu açık bir şekilde görülüyor; bu yüzden günümüzde dijital ajanslarla çalışmak yükselen bir trend haline gelmiştir.

Sosyal Medya Ajansı Nasıl Seçilir?
Bir markanın ajans seçiminde dikkat edilecek en önemli nokta hedef kitlenin ihtiyaç ve arzularına seslenen bir dil oluşturma yeteneğidir. Bu amaç doğrultusunda potansiyel ajansınızın şu noktalarda kaliteli hizmet vermesi onları tercih sebebiniz olmalıdır:
• Markanızın güçlü özelliklerinin altını çizmesi
• Markanızın zayıf yönlerini güçlendirmesi
• Paylaşılabilir ve renkli içerik konusunda uzman bir kadroya sahip olması
• Hedef kitlenin duygularıyla iyi bir bağdaşım kurulması, hassasiyetlerin anlaşılması
• Şikayet yönetimi konusunda pozitif bir tavır geliştirebilme becerisi ve şikayet eden müşteriyi “marka avukatı”na dönüştürebilecek derecede markayı benimseme arzusu
Sosyal medyanın markalar açısından bir avantajı da yapılan işlerin önemli bir bölümünün çıktısının açık bir şekilde görünüyor olmasıdır. Bu kriterler eşliğinde ilgilendiğiniz ajansları değerlendirerek sağlıklı bir tercihte bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın